Statsministern KU-anmäls av MP

Regeringen, och mer specifikt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) tillsammans med statsminister Ulf Kristersson (M), lovade på en pressträff den 4 juni att regeringens havsmiljöproposition innebär att bottentrålning ska förbjudas i skyddade områden, och att trålgränsen ska flyttas ut till tolv nautiska mil från Skanör till Haparanda. Nu visar det sig att inget av detta stämmer och därför KU-anmäler Miljöpartiet statsministern och klimat- och miljöministern för brist på saklighet.

Läget för sillen och strömmingen i Östersjön är akut och industritrålarna fortsätter dammsuga vårt hav på fisk. Om politiken inte agerar och kraftigt minskar fisketrycket riskerar sillen och strömmingen att kollapsa och därmed i förlängningen hela Östersjöns ekosystem. Men trots det kritiska läget finns det inga skarpa förslag på området i regeringens havsmiljöproposition.

Inga förbud eller skarpa förslag

Regeringens uttalanden vid en presskonferens för två veckor sedan om ett “förbud” mot bottentrålning i marina skyddade områden visar sig vid närmare granskning inte innebära att ett förbud införs, utan uttrycks endast som en “avsikt” att “gå vidare med” förslag i en utredning. Gällande utflyttning av trålgränsen finns det inte heller något skarpt förslag, utan endast en “bedömning” om att det “bör” tas fram “permanenta regleringar” för pelagiskt trålfiske, vilket inte behöver innebära någon utflyttning eller något förbud utan fortfarande kan möjliggöra omfattande trålning.

– Vi anser att agerandet är oacceptabelt, människor har rätt att veta vilka åtgärder regeringen faktiskt lägger fram i en fråga som är så oerhört viktig för många svenskar. Det handlar om överlevnaden av vårt gemensamma hav. Självklart ska det gå att lita på att det en minister säger på pressträffen i regeringskansliet är sant. Tyvärr ser vi ett mönster där Tidöregeringen hävdar en sak klimat- och miljöfrågorna och sedan gör något helt annat. Gång på gång har regeringen agerat vilseledande i fiskefrågorna. Detta måste få ett slut, säger språkrör Amanda Lind (MP).

Grovt vilseledande uttalanden

Statsminister Ulf Kristerssons och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris uttalanden på presskonferensen har varit grovt vilseledande. Utöver det har regeringen dessutom försvårat för media och oppositionen att granska vad de säger genom att hålla inne på själva propositionen till över ett dygn efter pressträffen. Därför KU-anmäler Miljöpartiet nu statsministern och klimat- och miljöministern då vi menar att deras uttalanden strider mot regeringsformens krav på saklighet.

-Vi vet att svenska folket vill ha ett levande innanhav och att kunna fortsätta äta sill på midsommar. Regeringen måste sluta vilseleda och agera – vi kräver att regeringen driver på för att återinföra förbudet för industritrålning i Östersjön nu, säger språkrör Amanda Lind.

Relaterade nyheter

MP kräver ny europeisk havslag

MP anmäler regeringen till EU-domstolen

Upprop: Rädda ålen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter