Stoppa våldet på gatan och i hemmet

Martin Marmgren, polis och kriminalpolitisk debattör, tillträder som riksdagsledamot för Miljöpartiet. Tillsammans med Märta Stenevi, språkrör, presenterade han Miljöpartiets rättspolitiska prioriteringar: stoppa våldet på gatan och i hemmen.


– Många människor i vårt land känner sig inte trygga. Det gäller människor i utsatta områden, och det gäller väldigt många flickor och kvinnor. Våldet måste få ett slut, säger språkröret Märta Stenevi.

I januari kliver Martin Marmgren, polis och kriminalpolitisk debattör, in i riksdagen. Med sig, har han sina erfarenheter som polis.

– Jag har mött problematiken ute på gatorna. Jag har sett segregation, utsatthet, och hur människor drabbas av kriminalitet. Här behöver samhället bli starkare. Jag vill vara med och bygga ett socialt hållbart samhälle, med trygga människor och barn som får de bästa förutsättningarna, och att unga inte dras in i kriminalitet, säger Martin Marmgren.

På en presskonferens presenterade Märta Stenevi och Martin Marmgren Miljöpartiets rättspolitiska prioriteringar och en rad förslag. För Miljöpartiet är det viktigt stoppa både våldet på gatorna och i hemmen, liksom att rättspolitiken står på två ben: Repressiva åtgärder krävs för att stoppa våldet hör och nu, men lika viktigt är de förebyggande åtgärderna.

Vi vill bland annat införa hårdare straff för vissa brott, öka uppklaringen av brott och stärka resurserna till rättsväsendet. Vi behöver fler områdespoliser och utredare.

Stoppa gängkriminaliteten

 • MP vill bygga upp förtroendet för rättsväsendet, få fler att vittna och förebygga brott. Många insatser krävs för att stoppa våldet här och nu, här är några.
 • Öka resurserna till rättsväsendet – Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, domstolarna, Kriminalvården och NFC.
 • Införa vistelseförbud för kriminella, så att de inte får vistas inom ett visst område.
 • Reformera den slutna ungdomsvården – längre inlåsning för de grövsta brottslingarna och en rejäl satsning på att höja kvalitén på vården i SiS-hem.
 • Klara upp fler brott med kronvittnen så att de som vittnar mot andra kriminella i vissa fall kan få lindrigare straff.

Förebyggande arbete

 • Motverka barnfattigdom och segregation, stoppa vräkningar av barnfamiljer
 • Tidiga insatser till barn i riskzon, t.ex. genom samverkan mellan socialtjänst, BVC och förskola.
 • Utökade möjligheter till insatser för barn utan föräldrars samtycke – fler möjligheter till s.k. “mellantvång”.
 • Alla barn ska få rätt till fritidshem. Fritids kan fylla en viktig roll i att stötta barnen med tuffast förutsättningar att klara skolan.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

 • Mäns våld mot kvinnor är en fråga för hela samhället. Miljöpartiet vill förebygga brott och förbättra stödet till den som blivit utsatt. Många insatser krävs för att stoppa våldet här och nu, här är några.
 • Fotboja ska kunna användas vid kontaktförbud.
 • Höj straffet för grov kvinnofridskränkning (från 1 till 2 år) och inför ett nytt hatbrott mot kvinnor.
 • Myndighetssamverkan när kvinnan är på väg att bryta från destruktiv relation. En väg in till samhällets stöd behövs – här måste samarbete ske mellan polis, socialtjänst och civilsamhälle.
 • Eftervåldet och vårdnadsfrågorna måste prioriteras. En våldsbenägen förälders rätt till sitt barn får aldrig överskugga ett barns rätt till en trygg uppväxt. Vi behöver skynda på arbetet med ny lagstiftning på området.

Förebyggande arbete

 • Täpp till hålen i samtyckeslagstiftningen. Samtycke ska inte kunna köpas.
 • Satsa på elevhälsan – vi behöver fånga upp unga som hamnat i destruktiva relationer så tidigt som möjligt.
 • Fler insatser för barn som bevittnar och/eller utsätts för våld.

Läs mer

Vill du veta mer om Miljöpartiets politik inom lag och ordning, läs här.

Relaterade nyheter

Miljöpartiet bäst för miljön – igen!

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Per Bolund om Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter