Stor satsning för renare hav

I budgeten för 2018 lanserar regeringen en #havsoffensiv för att rena våra hav! Pengarna ska bland annat gå till att sanera miljöfarliga vrak, stoppa övergödningen och stärka skyddet av marina områden.


Vi människor är beroende av haven. De ger oss luft som vi andas, mat som vi äter och jobb inom fiske, turism och sjöfart. Men för att de ska kunna fortsätta med det måste haven bli friskare. Därför satsar regeringen nu 600 miljoner extra kronor på rent hav.

Bort med miljögifterna

En stor miljöfara är idag alla de vrak som ligger runt Sveriges kust. Från dem läcker olja och annat bränsle som gör haven sjuka. Regeringen satsar därför 25 miljoner kronor per år i tio år för att kunna sanera de vrak som utgör störst fara för miljön.

I satsningen finns också pengar för att komma åt de miljögifter som finns i Östersjön, samt för att kunna minska mängden läkemedel som hamnar i hav och natur och skadar miljön.

Stoppa övergödningen

Övergödning av sjöar, kuster och havet är också det ett av våra största miljöproblem. Därför satsar regeringen 60 miljoner för att stoppa övergödningen, bland annat genom att minimera risken att näringsämnen från land rinner ut i hav och sjöar och lagras på botten där.

Bättre skydd av marina områden

Regeringens tidigare satsningar för att skydda marina områden har gjort att dubbelt så stor yta i havet nu fått skydd. Sverige har därmed nått målet om att skydda minst 10 procent av våra havsområden till 2020.

Genom havsoffensiven stärker vi nu skyddet ytterligare. Bland annat genom att se till att det både blir starkare och att områdena som är skyddade hänger ihop bättre.

Hav fria från plast

Regeringen har tidigare lanserat ett plastpaket på ungefär 100 miljoner kronor per år för att minska att mikroplaster och annat plastskräp sprids i haven.

Relaterade nyheter

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

MP kommenterar regeringens budget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter