Tid för varje elev i en jämlik skola

Idag har regeringen presenterat åtgärder för att vända utvecklingen i skolan. Fokus är att höja resultaten genom tidiga insatser, höja attraktiviteten i läraryrket och öka jämlikheten i skolan.

Höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser

Tidiga insatser är det effektivaste sättet att förebygga skolsvårigheter – men idag sätts stöd ofta in alltför sent. För att möta elevernas behov krävs att lärarna får tillräcklig tid med varje elev. Därför satsar regeringen på flera tidiga insatser:

 • Mer personal och mindre barngrupper i förskolan
 • Att anställa fler för att lärare ska få mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet, exempelvis lärare speciallärare, specialpedagoger och fritidshemspersonal.
 • Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 och läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet

Höja attraktiviteten i läraryrket

Alla elever ska få möta kunniga och engagerade lärare som känner sig högt värderade i sitt yrke. Men bristen på behöriga lärare är stor – och förväntas öka. Regeringen vill öka attraktiviteten i läraryrket genom höjda löner, större möjligheter till kompetensutveckling och mer tid för undervisningsuppdraget. Regeringen satsar på:

 • En nationell samling för läraryrket
 • Höjda lärarlöner
 • Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer
 • Nationella skolutvecklingsprogram
 • Bättre studiemedel för KPU-lärare inom bristämnen

Öka jämlikheten i skolan

Alla skolor ska vara bra skolor. Men idag ökar skillnaderna mellan skolor. Skolor med störst behov behöver ges mer stöd och tillgång till stöd och hjälp utanför skoltid ska inte vara beroende av föräldrar och betalningsförmåga. Regeringen satsar därför på:

 • Samverkan för bästa skola – statliga resurser till skolor med tuffast förutsättningar och lägst resultat
 • Högre lärarlöner i dessa skolor
 • Stöd till nyanlända elevers undervisning
 • Läxhjälp för alla – läx-RUT avskaffas
 • Ökad undervisning på skollov
 • Stärkt elevhälsa

Läs mer

Satsningar på skolan i statsbudgeten (Powerpoint)

Relaterade nyheter

Debatt: Vinstutdelande aktiebolag hör inte hemma i skolan

Per Bolund håller pressträffPer Bolund håller pressträff

Stoppa vinstutdelande aktiebolag i skolan

Hedersnormer har ingen plats i förskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter