TTIP - Ett handelsavtal som hotar miljöskyddet

Lyssna

Just nu förhandlar EU och USA om ett frihandelsavtal som kallas TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Avtalet handlar om mer än frihandel, och kan påverka existerande och framtida lagstiftning på många områden. Inte minst vad det gäller miljöskydd, konsumentskyddslagstiftning och grundläggande medborgerliga rättigheter.

Protest mot TTIP. Se en film från demonstrationen gröna gruppen i EU-parlamentet ordnade i samband med Barack Obamas besök i Bryssel våren 2014.

Vi i Miljöpartiet säger kategoriskt nej till ett avtal som gör det möjligt för företag att stämma stater (ISDS) och som urholkar miljöskydd. Sekretessen som omgärdar förhandlingarna tycker vi också är oacceptabel.

I många handelsavtal finns en kontroversiell tvistlösningsmekanism som kallas Investor-State Dispute Settlements (ISDS). ISDS ger investerare rätt att stämma länder för lagstiftning som påverkar företagets vinster negativt. Denna mekanism är ett klart exempel på hur handelsavtalen underminerar demokratin. Vi i Miljöpartiet är mycket skeptiska till av avtal som TTIP när de får konsekvensen att det blir svårare att fatta viktiga, demokratiska beslut.

Kritiken mot TTIP-avtalet har varit enorm från miljö- och konsumentskyddsorganisationer. Farhågorna är att avtalet kan komma att underminera miljölagstiftning, konsumentskydd, arbetsrätt, dataskydd och demokratiska principer.

För att öka öppenheten bevakar MP utvecklingen, bland annat via bloggen ttippen.se som drivs av EU-parlamentariker Max Andersson (och tidigare av Carl Schlyter).

Läs mer

Handelsavtal kan sätta miljöskyddet ur spel. (Svd, 2013)

TTIP riskerar att underminera miljö- och konsumentskyddslagstiftning samt urholka demokratiska principer. (di.se, 2014)

Ttippen.se – en grön nyhetssajt om TTIP-förhandlingarna

ttip2014.eu – Gröna partigruppen i Europaparlamentets kampanjsajt om TTIP
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: