Vår välfärd ska inte utnyttjas av organiserad brottslighet

Lyssna

Våra gemensamma välfärdssystem ska ge människor trygghet och skapa sammanhållning – inte vara en del av de kriminella gängens svarta ekonomi. Nu satsar vi för att bekämpa så kallade välfärdsbrott och skattesmitningar.

I begreppet välfärdsbrott ingår en mängd olika saker, allt från bidragsfusk med falska identiteter och bokföringsadresser till felaktiga rot- och rutavdrag. Med ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet, kan vi ta ett större ansvar för trygghet och sammanhållning i samhället.

– Den svarta ekonomin är livsluften för de kriminella gäng som plågar flera av våra städer. I dag presenteras några åtgärder i den kommande budgeten för att strypa den. Det behövs för att knäcka den organiserade brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kronofogden har viktiga roller att fylla när det gäller brottsbekämpningen, säger Rasmus Ling, Miljöpartiets riksdagsledamot i Justitieutskottet.

Lagförslag för att komma åt den svarta ekonomin

Förutom mer pengar till flera myndigheter lämnar regeringen lagförslag i budgeten för 2020 för att växla upp arbetet mot den svarta ekonomin. Det handlar om krav på elektronisk betalning vid rut- och rotarbeten och ändrade regler så att utländska arbetstagare som arbetar i Sverige också ska skatta i landet. Regeringen tillsätter i dag också en utredning för att minska fel i folkbokföringen.

– Uppgifter i folkbokföringen används i flera viktiga funktioner i samhället, som vid beslut om ersättningar en person har rätt till och när Skatteverket fastställer vilken skatt som ska betalas. Felaktiga uppgifter i folkbokföringen utnyttjas ofta av personer som begår välfärdsbrott och andra typer av bedrägerier, säger Rasmus Ling.

De här myndigheterna får del av satsningen

Skatteverket får mer pengar för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. En korrekt folkbokföring bidrar till korrekta beslut om bidrag med mera.

Ekobrottsmyndigheten får medel för att kunna utreda och lagföra välfärdsbrott.

Kronofogdemyndigheten får mer medel för att i större utsträckning kunna samverka med andra myndigheter vid till exempel beslut om bidrag och utmätning av skulder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: