Vi är redo för en ny valrörelse

En bred majoritet av folket vill att Sverige står upp för öppna och humanistiska värderingar. Då behövs samarbete över blockgränsen. Men det vägrar alliansen. Därför krävs nyval – och Miljöpartiet är redo.

Helt nytt läge

Sverige befinner sig i ett helt nytt läge. Sverigedemokraterna har meddelat att de tänker fälla varje framtida minoritetsregering, om de inte får genomslag för sin invandrarfientliga politik.

För att detta ska kunna undvikas måste vi i de övriga, anständiga, partierna samarbeta över blockgränsen.

En bred majoritet av svenska folket har röstat på partier som står för alla människors lika värde. De förväntade sig att partierna skulle lösa detta.

Alliansen vägrar samarbete

Men alliansen vägrar att samarbeta. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har sedan valdagen haft en utsträckt hand till allianspartierna.

Men alliansen säger nej. För att ta ansvar återstår därför nu endast ett alternativ: nyval.

Redo för nyval

Miljöpartiet är motiverade inför den valrörelse som kommer. Vi vet att många med oss vill se ett modernt Sverige där barnens framtid går före skattesänkningar, när det gäller såväl miljön som skolan. Ett Sverige där vi alltid står upp för öppenhet, humanism och alla människors lika värde.

Vi är redo att föra konstruktiva samtal med samtliga demokratiska partier om hur Sverige bäst kan utvecklas efter valet.  Väljarna får välja mellan att rösta på dem som är beredda att ta ansvar genom breda samarbeten och de som vägrar att samarbeta.

Den gröna rörelsen har aldrig varit starkare än i dag. Med rekordmånga 19 000 medlemmar är vi mer redo än någonsin.

Vill du vara med?

Relaterade nyheter

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet får 4,8 i ny mätning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter