Vi gör det enklare för ensamkommande att få permanent uppehållstillstånd

Vi gör det enklare för ensamkommande att få permanent uppehållstillstånd. I media och sociala medier har det dock förekommit felaktiga uppgifter om att fler lättnader är klara.

Från och med den tredje december ska det räcka med en anställning på ett år från dagen för Migrationsverkets beslut, för att ungdomar som omfattas av gymnasielagen ska få permanent uppehållstillstånd. Till skillnad från dagens krav på två år eller längre. Detta kan regeringen besluta om själva, eftersom det inte innebär någon ändring av lagen, utan om en förordning.

Svårare att hitta jobb under pandemin

– Den här gruppen drabbas extremt hårt av pandemin. Det är svårt att hitta jobb, och särskilt svårt att hitta längre anställningar. Vi måste anpassa regelverket efter den kris vi befinner oss i. Den här gruppen riskerar ytterst att pandemin leder till att de utvisas till ett av världens farligaste länder. Det är inte rimligt, säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson.

Detta är något som Miljöpartiet har prioriterat hårt eftersom vi vet att många gick ut gymnasiet i juni och att mångas tillstånd därmed löper ut i december.

Fler lättnader är på gång, men inte klara

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är sedan tidigare överens om fler lättnader. Dels om längre tid till att hitta arbete efter avslutade studier, dels om möjligheten att uppfylla kravet på egen försörjning delvis genom vidare studier. Det är förslag som kräver lagändring genom riksdagsmajoritet, vilket gör att de förslagen dröjer.

Felaktiga uppgifter har spridits

Måndagen den 23 november spreds en TT-artikel i medier som innehöll felaktiga uppgifter om att gymnasielagsungdomarna redan nu får längre tid att hitta jobb – det stämmer tyvärr inte. Den ändringen kommer regeringen lägga fram senare för riksdagen.

– Det är allvarligt om felaktiga uppgifter påverkar dessa ungdomars möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Jag hoppas innerligt att alla nås av rätt information och att vi snabbt kan få igenom de ytterligare lättnader som Miljöpartiet driver på för, säger Annika Hirvonen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: