Vi ska säkra kulturens framtid

Kulturen är i dag satt under press på ett sätt som ingen hade kunna förutspå för ett år sedan. För Miljöpartiet är kulturen en självklar prioritering och därför satsar regeringen nu stort på att säkra kulturen för framtiden.

Storsatsning på kulturen. Foto: Fredrik Hjerling

I dag presenterar Miljöpartiets språkrör Per Bolund och kulturminister Amanda Lind (MP) en, med stor marginal, historiskt budgetsatsning på kulturen. Tillsammans med nya krisstöd, som också presenteras i dag, uppgår satsningarna till nära 3,4 miljarder kronor.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

– Vårt mål är mer kultur till fler. Det låter kanske enkelt, men det kräver tuffa prioriteringar. I tuffa tider sätts våra värderingar på prov och nu visar vi att för oss är kulturbudgeten ingen hobby eller söndagsnöje. Vi menar allvar med att prioritera den fria kulturen, säger Per Bolund.

Extra stöd ska hjälpa kulturlivet att starta upp på nytt

Coronakrisen har drabbat kulturen hårt. Det har påverkat våra kulturskapares ekonomi – men också oss som land. Vardagen tappar färg när biografer, konserthus och teatrar är nedstängda.

Ett stöd på 1,5 miljard kronor ska hjälpa de kulturskapare som förlorat inkomst på grund av coronapandemin, ge kultursektorn en möjlighet till återhämtning och skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och produktion av kultur även under den pågående coronakrisen och framöver.

Dessutom inför regeringen ett omstartstöd till kulturen på 1 miljard kronor för 2021. Stödet ska gå till omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet.

– Stöden ska bidra till akuta krisåtgärder och till att kulturlivet kan starta upp på nytt. Även om inte detaljerna är helt klara ännu tycker vi att det är viktigt att meddela att ytterligare stöd är på väg och vad inriktningen är för dessa. Vi vet att det är många som oroar sig för sin framtid, säger Amanda Lind.

Vi stärker kulturen i hela landet

Den regionala kulturen är viktig för Sveriges kulturliv och ger människor i hela landet nära tillgång till kultur i sin vardag. Regeringen avsätter nu 300 miljoner kronor för att stärka kulturen i hela landet. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen vilket innebär att regionerna själva får besluta om hur de statliga medlen ska fördelas inom sitt län.

Pengarna ska bland annat kunna gå till teatrar, operahus, regionala museer, bild- och form, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dans, film, hemslöjd och viss arkivverksamhet.

– Det här stärker också arbetsmarknaden för konstnärer och kulturskapare eftersom de institutioner som finansieras genom modellen också är uppdragsgivare åt enskilda konstnärer och kulturskapare, säger Amanda Lind.

Barn ska få bättre tillgång till kultur och skapande

Regeringen satsar nu ännu mer på barns tillgång till kultur och skapande. Den kommunala kulturskolan når barn och unga i hela landet. Tusentals unga får lära sig spela instrument, teater och utvecklas konstnärligt tillsammans med andra. Kulturskolan är viktig både för barnen och för Sveriges kulturliv. Därför dubblar regeringen nu det statliga bidraget till kulturskolan till 200 miljoner kronor 2021–2023.

– Med den här förstärkningen kan kulturskolan fortsätta bredda och fördjupa sitt utbud och därmed få möjlighet att nå fler unga, säger Amanda Lind.

Satsningen Skapande skola får 25 miljoner kronor årligen 2021–2023. Skapande skola är en satsning för kultur i skolan och kommer många barn och elever till del i hela landet. Det ger förutsättningar att vidareutveckla satsningen och öka tillgången till kultur och möjligheterna till det skolelevers egna skapande.

Budgeten innehåller även satsningar på bland annat bättre villkor för kulturskapare, ökat stöd till museer och på att staten ska köpa in mer nutida konst.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: