Vi tar steg mot könsneutral föräldrabalk

Varje barn ska ha en trygg familjesitutation. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur föräldrabalken kan anpassas så att den inte gör skillnad på familjer – en viktig fråga för Miljöpartiet.


En könsneutral föräldrabalk är ett av Miljöpartiets vallöften. Den här utredningen är ett stort steg på vägen för att uppfylla det vallöftet.

– Vi behöver en lagstiftning som är anpassad till verkligheten. I dag kan familjer se ut på olika sätt och barn kan tillkomma på olika sätt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

En lagstiftning för barnets bästa

Varje barn ska ha en trygg familjesituation och få växa upp i ett samhälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön eller sexuell läggning eller på olika familjekonstellationer. Utredningen ska, med utgångspunkt i barnets bästa, göra en bred översyn av föräldrabalkens regler om föräldraskap.

Utredningen ska bland annat ta ställning till:

  • hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluder­ande samt enklare att tillämpa,
  • om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas,
  • om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemensamt eller adoptera varandras barn,
  • om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social förälder efter separation eller dödsfall behöver förbättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar.

Lagen ska utvecklas i takt med samhället

– Den här utredningen är ett viktigt steg för att lagstiftningen ska utvecklas i takt med samhället i övrigt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Resultatet av utredningen ska redovisas senast den 21 juni 2022.

Läs mer

Relaterade nyheter

Märta Stenevi framför tält i JärvaMärta Stenevi framför tält i Järva

”Vi behöver ställa mycket högre krav på transvården”

Riksdagen sa ja till nya regler om föräldraskap

En ny migrationslag har röstats igenom

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter