Vi vill rädda sillen, strömmingen och torsken i Östersjön

Idag är fisken i Östersjön hotad. Vi vill därför se ett nytt system för fisket, som främjar småskaligt och skonsamt fiske istället för det skadliga industrifisket.


Idag är det några få fiskare som tjänar stora pengar på att fiska upp den sista strömmingen. Miljöpartiet vill istället främja det kustnära fisket och den kustnära fiskförädlingsindustrin och värna om den biologiska mångfalden i Östersjön. Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell har lämnat in ett utskottsinitiativ för ny fiskepolitik. 

– När fiskekvoterna för sill och strömming dras ner måste det enbart belasta det industriella pelagiska fisket. Det är inte smart att Östersjön dammsugs på fisk för att det ska produceras fiskmjöl som blir mat åt minkar och foder åt norsk lax, säger Elisabeth Falkhaven (MP).

Systemfel som kan ändras med politiska beslut

Just nu prioriteras vinst före ett hållbart och långsiktigt fiske. Om det inte förändras i grunden kommer det inte att finnas något kustnära fiske kvar och heller inte den förädlingsindustri som finns runt fisk utefter våra kuster.

– Strömmingen och sillen i Östersjön får inte krascha på det sätt som torsken redan gjort. Både midsommarafton och surströmmingsskivan är då utrotningshotade, säger Maria Gardfjell (MP) och fortsätter,

– Kvotmodellen måste därför förändras så att kustfiskare som säljer fisk till lokala konsumenter och krogar prioriteras.

Miljöpartiet vill

1. Ge Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att förutsättningslöst arbeta fram ett förslag på hur ett system för fördelning av kvoter skulle se ut där nedanstående parametrar ska ingå:

  • främja fiske för den lokala ekonomin i kustsamhällen, där det behövs mer sysselsättning
  • främja fiske för humankonsumtion i stället för andra ändamål, i linje med ambitionerna i livsmedelsstrategin
  • underlätta nytt tillträde till fiskarekåren och generationsbyten utan att detta ökar den samlade fiskeansträngningen
  • främja användning av skonsammare fiskemetoder
  • främja fiske som är förenlig med och bidrar till att uppnå målet om god miljöstatus för våra havsområden enligt havsmiljödirektivet

2. Dispenser till större fartyg, industritrålare, att fiska nära kusterna måste upphöra.

3. Flytta ut trålgränsen till 12 nautiska sjömil.

4. Införa en ekosystembaserad förvaltning och rådgivning.

5. Den neddragning av strömmingskvoten som havsforskningsrådet ICES föreslår inför nästa period ska enbart gälla industrifisket.

Relaterade nyheter

Statsministern KU-anmäls av MP

MP kräver ny europeisk havslag

MP anmäler regeringen till EU-domstolen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter