Ytterligare stöd till idrotten och kulturen

För att kunna ha ett samhälle att längta till den dag då pandemins grepp lättar presenterar kulturminister Amanda Lind ytterligare stöd i dag. Det handlar om kris- och återhämtningsstöd till kulturen och idrotten, krisstöd till statligt finansierade kulturinstitutioner samt ett nytt evenemangsstöd.

Amanda Lind Kultur- och demokratiminister

– Regeringen och samarbetspartierna har en skyldighet att skydda kulturen och idrotten så länge pandemin påverkar Sverige. Vi behöver alla ha något att se fram emot, en ljusning, och för många människor är det just möjligheten att kunna uppleva en konsert, en föreställning eller ett idrottsevenemang tillsammans, säger Amanda Lind.

De stöd som Amanda Lind presenterar i dag är kris- och återhämtningsstöd till kulturen och idrotten, krisstöd till statligt finansierade kulturinstitutioner och ett nytt evenemangsstöd.

– Jag vill vara tydlig med att krisen kommer inte gå över med det här krispaketet eller med nästa. Vi har ett arbete framför oss som kommer att ta många år. Det arbetet kommer kräva oss alla. Det budskapet vill jag skicka till politiker över hela landet. Alternativet – att låta kulturen och idrottsrörelsen långsamt tyna bort – är otänkbart, säger Amanda Lind.

1,23 miljarder i stöd till kulturen

Regeringen föreslår att kulturområdet får ytterligare 1,23 miljarder i kris- och stimulansstöd 2021.

Regeringen vill dels förlänga det krisstöd som fördelas till allmän kulturverksamhet, konstnärer och andra aktörer inom kulturområdet som drabbats hårt, dels tilldela medel för aktörerna att starta upp sin verksamhet igen på ett smittsäkert sätt när situationen så medger. Ytterligare medel kommer även att skjutas till kultursamverkansmodellen till kulturverksamheter i hela landet.

Ytterligare 1 miljard till idrotten

Regeringen föreslår att idrotten får ytterligare 1 miljard kronor. 

Stödet består dels i att förlänga det krisstöd som fördelas till idrotten, dels tilldela medel för aktörer att starta upp sin verksamhet igen på ett smittsäkert sätt när situationen så medger.
Syftet med krisstödet är att mildra pandemins konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga. Stödet ska hjälpa idrottsföreningar att överleva och bidra till att en jämställd och jämlik idrottsverksamhet kan starta upp. Den slutgiltiga fördelningen av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.

Ett nytt evenemangsstöd

Regeringen vill införa ett evenemangsstöd på tre miljarder kronor till arrangörer av evenemang som planeras genomföras under perioden juli–december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktionerna.

Det kan handla om konserter, teaterföreställningar, utställningar, festivaler och andra liknande kulturevenemang, mässor, marknader, evenemang inom det civila samhället samt idrotts- och andra sportevenemang.

Stödet ska enligt förslaget uppgå till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd, och förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen innan regeringen kan fatta beslut.

Krisstöd till statligt finansierade kulturinstitutioner

Regeringen föreslår ett krisstöd på 125 miljoner kronor till ett antal statlig finansierade kulturinstitutioner. Museer och teatrar har hållits stängda och samtidigt som många av dem är beroende av de intäkter som kommer från besökare. Trots omfattande besparingsåtgärder och tidigare statliga krisstöd befinner sig vissa av dessa verksamheter i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Därför föreslår regeringen att staten ekonomiskt stöttar vissa av dessa kulturinstitutioner så att de kan överleva krisen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: