Mer rörelse och kultur i skolan

Vi har successivt utökat rörelse och kultur i skolan, det ger både lugnare lektioner, elever som mår bättre och ökar inlärningsförmågan, allt enligt modern hjärnforskning.

Skolan i Kalix har genomgått en kraftig förbättring under de senaste åren, förbättringen kan förklaras med många saker men grundförutsättngen är trygga pedagoger som har tydliga riktlinjer hur man ska arbeta. Vi har successivt utökat rörelse och kultur i skolan, det ger både lugnare lektioner, elever som mår bättre och ökar inlärningsförmågan, allt enligt mordern hjärnforskning.
Allt fler elever får godkänt och kan vara stolta över att ha lycktas. Det är roligt att se att vi har en lärarkår som har spottat i nävarna och kämpat för att våra elever ska få så bra utbildning som möjligt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: