Naturen kan ge jobb

Kalix har idag en procent skyddad skogsmark. Det behöver utökas. Vi har attraktiva områden som kan inbringa mer pengar från turism än vad värdet av de fällda träden har, detsamma gäller områden i skärgården som kan nyttjas för naturturism

Miljöpartiet vill

  • Vi vill utöka den skyddade skogsmarken både för det rörliga friluftslivet och biologiska mångfalden
  • Vi vill möjliggöra nya gröna arbetstillfällen på attraktiva områden som kan inbringa mer pengar från turism än vad värdet av de fällda träden har.
  • Vi vill ha naturturism även i skärgården
  • Vi vill skapa nya hållbara arbetstillfällen, byggåtervinning, produktion av mat (odlingar och köttproduktion) och utbilda fler i cirkulärekonomi är några områden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: