Äldre och seniorer

Äldre och seniorer

Dagens seniorer lever ett aktivt liv i högre utsträckning än tidigare generationer. Vi vill ta vara på deras kompetens och rika erfarenheter.
Vi vill också skapa möjligheter till fritidssysselsättningar och ett aktivit socialt liv ute i samhället – för alla åldrar.

De som vill ska, med hjälp av olika kommunala tjänster och bättre kommunikationer, kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Vi vill också satsa på trygghetsboende i centralorten för 55+ – med närhet till samhällsservice, shopping och kommunikationer.

I kommunens omsorg vill vi satsa på mer lokalproducerad ekologisk mat. Kalix har som första kommun i Sverige beslutat att ge alla inom omsorgen möjlighet till heltidsanställning.

Det beslutet innebär bland annat att brukarna i framtiden får färre personalbyten.

Nyheter på Äldre och seniorer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter