Miljö och natur

Miljö och natur

Kalix har idag en procent skyddad skogsmark. Det behöver utökas. Vi har attraktiva områden som kan inbringa mer pengar från turism än vad värdet av de fällda träden har, detsamma gäller områden i skärgården som kan nyttjas för naturturism

Miljöpartiet vill

Nyheter på Miljö och natur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter