Havet

Kl.10.00 den 18:e maj hoppade vi gemensamt i Östersjön för att uppmärksamma havet.

Claes och Sara hoppar i Östersjön från piren i Karlshamn. En kall vårdag i maj. Vattentemperatur 11 grader.

Miljöpartiet vill

  • Att rösta grönt i EU-valet 25 maj är det bästa sättet att agera i de här frågorna. EU-parlamentet kommer att ta beslut om klimat, jordbruk och plastavfall den närmsta tiden.

”Varannan fisk som äts i EU är importerad. Det är ett sorgligt facit av en havererad fiskeripolitik som tömt Europas egna vatten.”

Rädda Östersjön, rösta grönt!

Idag [söndag 18 maj] badar miljöpartister i flera länder runt Östersjön för renare hav. Vi gör det för att visa att det bara är med gemensamma insatser inom EU och i alla länder som vi kan förbättra havsmiljön. Du behöver inte vara urgammal för att minnas en tid då det var lätt att som fritidsfiskare fånga stora torskar i Östersjön, en tid då havet inte fylldes av algblomningar varje sommar, en tid då ingen var orolig för att kallsupen innehöll gifter. Vi gröna har en tydlig vision: vi vill att Östersjön ska bli ett rent hav igen. 

 

Därför badar vi idag. Svenska Miljöpartiets toppkandidater Isabella Lövin och Peter Eriksson i Stockholm respektive Luleå. I Helsingfors värmer sig de finska gröna upp sig en stund i bastun först, och i Travemünde hoppar den tyska gröna toppkandidaten Keller i vattnet.

Miljöpartiet och våra systerpartier gör det för att vi vill driva följande politik i EU:

1. Mer fisk! Vi gröna har drivit på reformen för en mer hållbar fiskepolitik i EU – med stopp för överfiske och stopp för dumpning av död fisk till havs. Denna är ett första steg mot att återställa torsk- och laxbestånden i Östersjön. Nu vill vi också se till att politiken genomförs – så att miljöhänsyn sätts framför destruktiv exploatering. 

 

2. Sluta övergöda Östersjön! Ett av de allvarligaste miljöhoten mot Östersjön är övergödningen som rubbar hela ekosystemet. Den leder till syrebrist och dödahavsbottnar. Vi vill minska näringsflödena, ställa krav på jordbruket och återställa vattendrag för att återfå ett friskt vatten.

 

3. Rädda klimatet! Klimatförändringarna har fått havet ur balans. Mer koldioxid i vattnet gör havet surare, och det hotar många havslevande varelser. Nya arter invaderar och ekosystemet störs. Vi måste snabbt bromsa den globala uppvärmningen genom att satsa stort på EU-nivå i förnybar energi och energieffektivisering. 

 

4. Stoppa plastskräpet! Plastskräp är ett stort problem för havsmiljön i Östersjön. Vi måste använda mindre plast, återvinna mer och förbättra avfallshanteringen.

 

5. Skydda havs- och kustvatten! Alla länder runt Östersjön måste inrätta fler skyddade havsområden för att bevara den biologiska mångfalden. Länderna har lovat att skydda havsområden motsvarande 10 procent av havet, men vi gröna vill skydda minst dubbelt så stora områden.

 

Fördjupning i ämnet Hav

Vi badar idag för att visa att vi i Europa har ett gemensamt ansvar för både detta känsliga innanhav som heter Östersjön och våra andra hav. Över landsgränser är de gröna partierna i Europa enade: vi som lever idag måste lämna över miljön i gott skick till de som ska komma efter oss. 

 

Isabella Lövin, Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet

Lokala Badare: Claes Jansson och Sara Månsson Möllergren MP Karlshamn 

 

Men har vi råd då? Ja, vi har inte råd att inte göra något. Många näringar – inte minst inom fiske och turism – är direkt beroende av havet. Dessutom, när människorna runt Östersjön förra året i en stor undersökning själva fick sätta ett pris på vad de är beredda att betala för ett rent hav där man kan bada och fiska, värderade de havet till 35 miljarder kronor per år.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Hav