Angående kommunala planteringar

Karlshamn har många parker och grönområden som ägs gemensamt av kommuninvånarna. Det betyder att det finns stora ytor för kommunen att plantera växter på. Valet av växter är av stor vikt om parkerna och grönområdena ska kunna fylla sin uppgift till gagn för kommuninvånarna. Ofta läggs dock enbart estetiska aspekter vid valet av växter. Kunde de estetiska aspekterna vägas samman med nyttoaspekter skulle parkerna och grönområdena graderas upp och få ytterligare en dimension till gagn för invånarna.

Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Angående kommunala planteringarKarlshamn har många parker och grönområden som ägs gemensamt av kommuninvånarna. Det betyder att det finns stora ytor för kommunen att plantera växter på. Valet av växter är av stor vikt om parkerna och grönområdena ska kunna fylla sin uppgift till gagn för kommuninvånarna.  Ofta läggs dock enbart estetiska aspekter vid valet av växter. Kunde de estetiska aspekterna vägas samman med nyttoaspekter skulle parkerna och grönområdena graderas upp och få ytterligare en dimension till gagn för invånarna. Vissa parker och grönområden skulle kunna bli något mer än bara en plats att titta på om träd och buskar i större utsträckning vore fruktträd och bärbuskar som det vore fritt att plocka från. Parkerna skulle inbjuda folk att exempelvis plocka äpplen, körsbär, smultron, blåbär och hallon. Här och var kanske också lite kryddväxter kunde finnas med förklarande skyltar. Troligen skulle detta stimulera människor utan egen trädgård att safta och sylta eller på annat sätt ta tillvara på naturens och kommunens frukter.Skolor och förskolor skulle med nyttoväxter på sina gårdar ges möjligheter att lära barn och ungdomar att uppskatta ”naturens gåvor”.Kommunens skulle genom att medvetet satsa på ”nyttoväxter” i stället för prydnadsväxter ta ytterligarte ett steg för att skapa ett grönare Karlshamn. 

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad

 

Att kommunfullmäktige fattar beslut att uppmana de som ansvarar för vad som planteras i kommunens parker, grönområden, skolgårdar och förskolor att i största möjliga utsträckning plantera växter med ätliga frukter och bär.

Anders Englesson och Sara Månsson Möllergren, Miljöpartiet i Karlshamn

Karlshamn 2013 01 16

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: