Motion om lekstaty

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun Som ett tillägg till det intressanta förslaget om ett modernt torg i Karlshamn skulle vi vilja foga ett barnperspektiv. Inte bara för barnens skull, utan för att få det mer levande och för att skapa en samlingspunkt för både gamla och unga. Då barnen leker på ett begränsat och säkert område kan både barn och föräldrar koppla av och bli kvar längre för samtal och lek. Vi tycker att vi skall skall satsa på en lekstaty som förstärker Karlshamn identitet som fiske- och havsnära stad. Kanske kan vi gynna det lokala kulturlivet eller utlysa en tävling där konstnärer från våra vänorter kan vara med och tävla?

 

På många håll i världen byggs statyer som är skapade för lek. Statyerna här under hittar man i i Stockholm och är skapade av Egon Möller.

Källa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Egon_M%C3%B6ller-Nielsen_Tufsen_Humleg%C3%A5rden_05.JPG

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agget01.JPG

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad

att kommunfullmäktige ger Kulturnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag gällande en lekstaty på torget.

 

Karlshamn  2013 12 18

Sara Månsson Möllergren Karlshamn

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: