Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt debatterades i Karlshamns kommunfullmäktige

Är ekonomisk tillväxt alltid bra?

Tack vare Miljöpartiets initiativ blev det en temadebatt om tillväxt på förra fullmäktige. Alla politiska partier kunde enas om att tillväxt i sig inte behövde vara bra. Alla tryckte på att det skulle vara en hållbar tillväxt men vad detta innebär därom var vi inte eniga.

Vill du se debatten gå in på: http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdhiq/kf_20131007/speed.asp  

Vill du se MP:s inlägg spola fram 70min på inspelningen.

 

Miljöpartiet syn är att vi ska följa följande kriterier:

De fyra systemvillkoren är en erkänd definition på hållbarhet som utvecklats av Karl-Henrik Robert, verksam på BTH. Dessa är att:

1)    Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.

2)    Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.

3)    Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.

4)    Inte hindra människor från att tillgodose sina behov.

.

Är en ökad materiall tillväxt på en ändlig planet möjlig? Vad tror du?

Maila till oss: [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: