Trafik

Vårt sätt att färdas inom kommunen och till våra arbeten, skolor och nöjen utanför kommunen ska utvecklas. Trafikstrategin visar bara på inriktningen, nu ska det förverkligas. Möjligheten att välja cykel, tåg och buss behöver förbättras. Och möjligheten att samåka eller att hyra/låna bil behöver uppmuntras. Alla ska inte behöva ha en egen bil.

Nyheter på Trafik

Kävlinge, 29 oktober 2017

Om utbyggnad av E6

Kävlinge, 4 september 2014

Det krävs mer än bullerskydd längs med våra motorvägar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter