Goda miljön - ekologisk hållbarhet

För oss i Miljöpartiet är hållbarhet ett grundläggande begrepp. Vi vill uppnå ekologisk hållbarhet genom följande satsningar:

  1. Främja ett giftfritt Kinda för befintliga och kommande generationers hälsa.
  2. Kräva att ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra alla plan- och beslutsprocesser.
  3. Prioritera en energi- och miljöstrategi som bygger på ökad återvinning, lokalproducerad energi och hög vattenkvalitet.
  4. Bevara tätortsnära skogar för rekreation och god boendemiljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: