Goda tider - ekonomisk hållbarhet

För oss i Miljöpartiet är hållbarhet ett grundläggande begrepp. Vi vill uppnå ekonomisk hållbarhet genom följande satsningar:

  1. Stimulera fler unga vuxna att återvända/flytta till kommunen och bidra till en fortsatt positiv utveckling.
  2. Skapa en långsiktigt hållbar näringslivsstrategi genom en entreprenörskapsprofil på skolans alla nivåer i hela kommunen. På så sätt förbereder vi våra barn och ungdomar genom att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden och ge dem kunskap för egna initiativ.
  3. Underlätta för lokala, hållbara företagssatsningar inom livsmedelsproduktion, förnyelsebar energi, kultur och turism, speciellt med fokus på ökad förädling och hållbarhet.
  4. Erbjuda en större bredd på kommunikationssätt och infrastruktur för att fler ska få tillgång till arbetstillfällen och rekreation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: