Finansiering

Vi i miljöpartiet i Kinda är redo att ta ansvar för vår politik, vilket innebär att vi naturligtvis har tänkt på hur vi ska finansiera våra förändringsförslag. Här presenterar vi några sätt:

  1. Kinda kommun äger mycket skog. Vi i miljöpartiet anser att kommunen bara ska äga och bevara tätortsnära skogar och skogsområden som är biologiskt värdefulla. Genom att sälja skogsfastigheter för ca 60 miljoner kronor så kan vi avsätta pengar till att vända befolkningsutvecklingen genom samhällsplanering, investeringar och marknadsföring.
  2. Genom en ökande befolkning får vi ökade resurser och kan erbjuda goda välfärdstjänster i en attraktiv kommun.
  3. Stärkt samverkan inom och mellan de kommunala förvaltningarna ger en effektivare organisation, vilket innebär besparingar.
  4. En samordnad utvecklingsstrategi för Kinda kommun innebär att insatser görs i rätt ordning och på rätt sätt. Det gör att insatserna blir effektiva och resurssnåla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: