10 förändringsförlag

Vi har många förslag på konkreta förändringar som vi vill se i Kinda, men vi har valt ut 10 st som vi har sammanfattat här.

  1. Verka för samlade och attraktiva resecentrum i Kisa och Rimforsa.
  2. Erbjuda den goda måltiden i skola och omsorg - lokalt och ekologiskt odlad samt tillagad i varje enhet.
  3. Satsa på högre löner, bättre status och kompetensutveckling för personal inom skola och omsorg.
  4. Erbjuda feriejobb till alla ungdomar 16-18 år, något som innebär en inkörsport till arbetsmarknaden och ökad kvalitet i kommunal verksamhet.
  5. Gratis kollektivtrafik inom kommunen till alla ungdomar och pensionärer.
  6. Satsa på vackra, kreativa och hälsobefrämjande utemiljöer.
  7. Ge extra stöd till föreningslivet för att bjuda in nysvenskar i den ordinarie verksamheten.
  8. Mer lokalt förnyelsebar energi; utbyggnad av fjärrvärme i Rimforsa och Horn samt investeringar i solenergi.
  9. Ge ökat stöd till byalag och föreningar för utveckling av landsbygden.
  10. Avsätta minst 1 % av totala kostnaden vid nybyggnation till konstnärlig utsmyckning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: