Föreningsliv

Alla ska ha rätt och möjlighet att utöva kultur.

Kulturen ska kittla, granska, fördjupa, underhålla och berika. Kultur får individer och samhällen att växa, är demokratifrämjande och dessutom klimatsmart. Den erbjuder en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv och en bättre skola. Där spelar föreningar en avgörande roll och det ideella arbete som utförs behöver stöd och uppmuntran för att kunna vara inkluderande och utvecklande. Vi vill därför ge ökat stöd till de föreningar som aktivt arbetar för en breddning av sina målgrupper och som hittar sätt att bjuda in t.ex. ungdomar och nysvenskar i verksamheten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: