Integration

För oss i Miljöpartiet är en klok integrationspolitik väldigt viktig. Miljöpartiet de gröna i Kinda vill därför ge extra stöd till föreningar som aktivt bjuder in nysvenskar i verksamheten.

I Sverige i allmänhet och Kinda i synnerhet har vi av tradition ett livskraftigt föreningsliv. Vi som är födda här introduceras tidigt in i olika verksamheter och ser det som naturligt. Föreningarna är en viktig resurs i samhället, men för våra nysvenskar från olika håll i världen kan det vara ett annorlunda och ibland svårbegripligt fenomen.

Vi i Miljöpartiet i Kinda är övertygade om att ju snabbare vi kan bjuda in de nyanlända personerna i föreningslivet desto snabbare lär de sig språket, får inblick i meningsfulla fritidsaktiviteter, kan bidra, knyta kontakter och lära sig förstå det svenska samhället.

Många av de nyanlända personerna har kunskaper, intressen och ambitioner som blir ett spännande tillskott i varje förening. Att träffas, lära av och inspirera varandra över kulturgränserna gör att vi alla växer som individer. Vi upptäcker nya sidor både hos oss själva och andra. För att underlätta för föreningarna så vill vi erbjuda möjligheten att söka extra bidrag till aktiviteter som syftar till att bjuda in nysvenskarna i ordinarie verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: