Det goda livet i Kinda

Det goda livet i Kinda


MILJÖPARTIET – FÖR DET GODA LIVET

Vår vision för det goda Kinda är hållbar förändring ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. Vi vill bygga det goda livet för hela Kinda med den gröna tanken som stabil grund.

DET GODA LIVET – LEVANDE LANDSBYGD 

För oss är ett lokalt självbestämmande och en levande landsbygd grundläggande. Det är faktiskt livsviktigt. För hela landet. Till en levande landsbygd hör ängar och skogar med bevarad biologisk mångfald. Det innebär också möjlighet att driva företag med stabil internetuppkoppling och bra kommunikationer. Kinda har stor potential i allt från livsmedelsförädling och turism till fossilfri energiproduktion. Till en levande landsbygd hör också ett rikt kulturliv. Därför vill vi bland annat erbjuda kommunens byalag ökat stöd för att utveckla sin närmiljö och stärka verksamheten på landsbygden. Det är landsbygdsborna själva som vet vad de vill göra. Med rätt möjligheter kan landsbygden blomstra. 

DET GODA LIVET – SOCIAL HÅLLBARHET 

För oss är hållbarhet ett grundläggande begrepp. Vi vill uppnå social hållbarhet genom att:

– erbjuda en större variation av boende i attraktiva, miljöanpassade och vackra områden, där smidiga kommunikationer underlättar vardagen.
– erbjuda profilerade, trygga och inkluderande skolor med lärare och andra vuxna som ser och har kompetens och tid att fånga varje elevs förmåga.
– erbjuda våra äldre attraktiva, inspirerande och trygga boendealternativ med tillgång till kompetent personal.
– erbjuda hela Kinda stimulerande fritidsaktiviteter, flera attraktiva mötesplatser och ett varierat kulturutbud. 
– ta tillvara Kindabornas engagemang och erbjuda delaktighet genom ett ökat stöd till föreningar. 

NU behövs vi mer än någonsin!

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter