MP-motionen kan ge resultat

I en motion från Mp Kinda presenteras förslag på hur kultur- och friluftslivet i Rimforsa kan utvecklas, med relativt begränsade åtgärder. "Kan en gång- och cykelväg bli verklighet till Hackelboö? Kan tillgängligheten till naturreservaten i Rimforsas närhet förbättras? Nu, efter närmare tre år, har Miljöpartiets motion för ett bättre tillvaratagande av Kindas natur fått ett svar, och kanske kan förslagen ge resultat."

"Vi i miljöpartiet föreslår att nämnda områden marknadsförs som ett natur-, kultur- och friluftsområde, att en gemensam informationscentral inrättas, att nya vandrings-, skid- och löpstigar dras genom området och att en gång- och cykelförbindelse byggs som binder ihop Hackelboön med de andra reservaten, skriver Pontus Wessman som också föreslår att informationsbroschyrer trycks och att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och berörda markägare utreder möjligheterna att anlägga en våtmark mellan Borgarmon och vägen nedanför Klevberget." Läs mer i Correns artikel http://www.corren.se/…/mp-motionen-kan-ge-resultat-om536354…

 

 

Fördjupning i ämnet Kultur & Friluftsliv

http://www.corren.se/…/mp-motionen-kan-ge-resultat-om536354…

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: