Skog

Kinda kommun ska inte använda skog för spekulation med skattebetalarnas pengar.

Miljöpartiet i Kinda föreslår därför att skogsfastigheter värda ca 60 miljoner kronor ska säljas och utgöra en utvecklingsfond som under de närmaste fem åren skall användas för att vända befolkningsutvecklingen, genom samhällsplanering, investeringar och marknadsföring. På det sättet kan man utveckla mervärden för kommunens invånare utan att komma i konflikt med resursbehovet för kärnverksamheterna.

Kinda äger skogsfastigheter vilket inte behöver vara fel i sig. Om dessa är tätortsnära kan de behövas för rekreation. Om de rymmer stora naturvärden kan det finnas skäl att äga och ta ansvar för det. Men i Kindas fall ägs skog till stor del som en passiv pengaplacering. Kommuner ska inte äga skog av det skälet. Det finns många medborgare och företag som är bättre skickade att driva sådana verksamheter. Det är helt fel att en kommun som tar in skattemedel samtidigt har stora låsta ekonomiska tillgångar. Vi vill låta pengarna arbeta för invånarna.

Kinda har minskat sin befolkning sedan det tidiga -90-talet, trots sina fantastiska naturgivna förutsättningar och närheten till en expansiv storstadsregion. Nu måste denna utveckling vändas för att vi ska kunna fortsätta erbjuda goda välfärdstjänster och bli en ännu mer attraktiv kommun. Vi ska vara minst 10 500 invånare år 2020, men hur ska det gå till?

Miljöpartiet i Kinda har en lösning som bygger på att fortsätta utveckla kärnverksamheterna men samtidigt få råd med investeringar som motiverar människor att bo kvar i och flytta till Kinda.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: