Skolmiljön

Vi vill se över alla skollokaler i kommunen vad gäller ljudnivåer, luftkvalitet, gift/kemikalier och energiåtgång.

Vi har redan Östergötlands bästa skola med en nybyggd hög- och mellanstadieskola i Kisa. Nu är det dags för övriga kommunen. En genomtänkt strategi för energibesparingar och samutnyttjande av lokaler ska klara ekonomin. Detta är ett nödvändigt steg för att bli Sveriges bästa skola.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: