Förebyggande arbete i skolan

Pontus Wessman deltog i ett seminarium i Almedalen med temat "En bra skola ger en bra kommunal ekonomi". Där var Kindas fina skolresultat och sjunkande placeringskostnader exemplet på lyckade förebyggande satsningar och på att fokus på eleverna ger resultat.

Vi var i Almedalen Pontus Wessman i ett seminarium om "En bra skola ger en bra kommunal ekonomi".

Tillsammans med Miljöpartiets kommunalråd i Uppsala beskrevs Miljöpartiets skolpolitik i allmänhet och Kindas framgångar i synnerhet. Pontus kunde berätta om en skola som har gått från bra till riktigt bra resultat och som faktiskt påverkar hela kommunens möjlighet att satsa på framtiden. Nyfikenheten var stor på hur det förebyggande arbetet bedrivits och även hur det används som ett arbetssätt inom andra områden i kommunen. Andra exempel på hur Miljöpartiet i Kinda har lyckats få igenom det förebyggande arbetssättet är ungdomens hus, avlastning för anhörigvårdare, I Väntan På Ambulans och utökad färdtjänst.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: