Goda livet - social hållbarhet

För oss i Miljöpartiet är hållbarhet ett grundläggande begrepp. Vi vill uppnå social hållbarhet genom att:

  1. erbjuda profilerade och inkluderande skolor med lärare och andra vuxna som ser och har kompetens och tid att fånga varje elevs förmåga.
  2. erbjuda en större variation av möjligheter till val av boende i attraktiva, miljöanpassade och vackra områden, där smidiga kommunikationer underlättar vardagen.
  3. erbjuda våra äldre attraktiva, inspirerande och trygga boendealternativ med tillgång till kompetent personal.
  4. ta tillvara Kindabornas engagemang och erbjuda delaktighet genom ett ökat stöd till föreningar och byalag.
  5. erbjuda hela Kinda stimulerande fritidsaktiviteter, flera attraktiva mötesplatser och ett varierat kulturutbud.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: