En skola och förskola där alla kan lyckas

Vi behöver kompetent personal med goda arbetsvillkor i våra verksamheter. Alla barn ska ha förutsättningar att lyckas i skolan, därför måste de som behöver extra stöd få det tidigt. Det är också viktigt med små barngrupper för de yngsta barnen. Vi vill utöka elevhälsan eftersom många barn i skolan inte mår bra. Ett led i arbetet är att kommunen vidgar sitt samarbete med regionen kring ungdoms- och elevmottagningar, särskilt med fokus på
psykosocial hälsa.

Skolgårdar ska vara inspirerande och gröna, gärna med bär och fruktträd, och tillräckligt stora, då bidrar de både till god hälsa och ett intresse för naturen.

När samhället förändras ställs nya krav på kompetens och utbildning. I Knivsta ska det finnas goda möjligheter till livslångt lärande t.ex. i form av vuxenutbildning och SFI. Vi vill att kommunen ska samverka med lokalt näringsliv och föreningar med målet att alla ungdomar i årskurs 9 – 2 på gymnasiet får möjligheten att sommarjobba.

Våra kärnverksamheter måste få förutsägbara budgetramar och inte fungera som budgetregulator. Vi höjer hellre skatten än sänker kvalitén i vård, skola och omsorg.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: