Politik som gör skillnad i Knivsta

Knivsta

Tufft och viktigt arbete för majoriteten!

Den nya majoriteten har nu arbetat tillsammans i nära fyra år. Att den stora bredden i partisammansättning  skulle kräva stor kompromissvilja och många samtal var ganska väntat, liksom att rutinen och viljan att göra ett gott arbete skulle se till att vi håller kursen och vår överenskommelse. Just nu pågår mycket arbete som vi i Miljöpartiet är mycket glada över.
Vi har breddat medborgardialogen och har inrättat ett medborgarråd. Vi har också börjat kommunens anpassning till Agenda 2030 genom att sätta de globala målen som nav i kommunens mål och budget och utbildat såväl tjänstepersoner som politiker. Sedan 2021 är Knivsta också med i nätverket Glokala Sverige. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta arbetet med dessa frågor om knivstabornas möjlighet att påverka utvecklingen av sin kommun och omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. En ny upphandlingspolicy med utgångspunkt i Agenda 2030 ska tas fram. 

Att vi kommit igång med planering för större områden där även arkitektur och gestaltning finns med som styrande, med andra hållbarhetsfaktorer känns också bra. Slut på frimärksplanering där exploatören ensam bestämmer utformning! Att en satsning på förebyggande åtgärder för ett tryggare Knivsta också är beslutat känns viktigt och bra. En arkitekturpolicy för byggande i Knivsta har tagits fram för att stödja det arbetet. Under 2021 på  2022 har kommunen i samråd med medborgare och politiker en arbetat med en stadsutvecklingsstrategi och en transportplan för hållbar mobilitet. Två viktiga dokument som långsiktigt beskriver hur våra nya stadsdelar ska växa fram, stadsutvecklingsstrategin har antagits av KF. Du kan läsa mer om våra tankar kring dessa dokument under rubriken ”Kommunalt”.

För ett antal år sedan invigdes Knivstas första kommunala naturreservat efter en motion av V och MP, nu arbetar majoriteten med framtagande av två nya naturreservat i Kölängsskogen och Ängbyskogen vilket känns väldigt bra. En växande kommun måste spara viktiga naturområden.

Ekonomin har varit tuffare än väntat då stora underskott från tidigare år gör att ett förändringsarbete med fokus på att hitta vägar mot en effektivare förvaltning och politik har inletts. Dock visar nya prognoser att det senaste året genererat överskott, mycket tack vare extra tillskott från staten. Läs mer om Miljöpartiets politiska förslag i valrörelsen 2018 i Valmanifestet och Våra politiska förslag.  Valmanifest   Våra politiska förslag 

 

Aktuellt i Knivsta

Knivsta, 17 maj 2022

Första valdebatten handlade om näringslivet!

Knivsta, 14 maj 2022

Ska vi sluta sälja och börja hyra ut?

Knivsta, 10 maj 2022

Ursäkta stöket – vi bygger om!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Miljöpartiet bäst för miljön – igen!

MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige

Per Bolund om Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Charles Pylad

Politisk sekreterare i Region Uppsala. Ledamot i kommunfullmäktige och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala.

Kerstin Umegård

Gruppledare för fullmäktigegruppen och ersättare i Alsike fastighetsbolag. Webbadministratör.

Kommunfullmäktige Knivsta

Kerstin Umegård

Gruppledare för fullmäktigegruppen och ersättare i Alsike fastighetsbolag. Webbadministratör.

Mikaela Gönczi

Ersättare i kommunfullmäktige, styrelsen för MP Knivsta