Följ upp Knivsta kommuns koldioxidanalys

Följ upp Knivsta kommuns koldioxidanalys

I senaste numret av Dagens samhälle redovisades en ranking av kommunernas arbete med Agenda 2030. Knivsta hamnar högt i rankingen, vilket är glädjande då vi under mandatperioden arbetat med att få Agendan att fungera som nav i kommunens arbete. Kommunen kan dock, självklart, bli ännu bättre.

Kommuner saknar strategi för minskade utsläpp, skriver Dagens Samhälle (https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/hallbarhet/kommuner-saknar-strategi-for-minskade-utslapp/). Det visar en enkät som TT skickat ut till alla kommuner. Bara 65% svarade på enkäten och av dessa hade knappt hälften (90) svarat att de hade en strategi på plats.  Om man inte har det så blir det svårt att nå de utsläppsminskningar som behövs säger Maria Ivarsson på föreningen Klimatkommunerna.

Ett sätt att få en bild av hur snabbt utsläppen måste minska är att ta fram en koldioxidbudget som  kontinuerligt följs upp. Det kan fungera som en blåslampa eftersom de, enligt Maria Ivarsson ofta visar att kommunerna inte ens är i närheten av den minskning av CO2 som krävs för att uppfylla sin dela av Parisavtalet.

Miljöpartiet anser att en CO2-budget är en förutsättning för att vi ska veta om Knivsta är på rätt väg. Vi vill därför att den CO2-analys som gjordes 2018 snarast ska följas upp  och därefter ska en återkommande årlig uppdatering och kontinuerlig  avstämning ske. Detta är en viktig fråga för kommande mandatperiod.

Källa:

https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/hallbarhet/hela-listan-sa-ligger-din-kommun-till-med-agenda-2030-faktorerna-som-avgor-om-ni-lyckas/

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter