Gör det enkelt att leva hållbart

Den goda maten är närproducerad och ekologisk. Därför ska vi stimulera produktion, förädling och försäljning av livsmedel inom vår kommun. Maten i våra kommunala verksamheter ska bli mer klimatanpassad och andelen ekologiska och rättvisemärkta varor ska öka. Vi vill också att kommunen ska arbeta systematiskt för en giftfri vardag och giftsäkra kommunens förskolor och skolor. Kommunen behöver aktualisera och vässa sin upphandlingspolicy så att den möjliggör ett cirkulärt samhälle.

Vi vill ha attraktiva alternativ till bilen i vardagen. Vi vill arbeta för sänkta taxor och anropsstyrda linjer i lokaltrafiken, dessutom vill vi ha fler gång- och cykelbanor, även mellan Knivsta och Uppsala.

Kommunen ska arbeta för att utveckla hållbara lösningar för vatten och avlopp och ställa krav vid nybyggnation. Källsortering och kretsloppsanpassning är målsättningen. Vi är tveksamma till lösningen med anslutning till Käppalaverket och vill utreda även andra alternativ.

För att bli en ekologiskt hållbar kommun krävs tjänstemän med kompetens och mandat att driva det innovativa arbetet framåt. Vi vill därför att de strategiska tjänsterna inom hållbarhetsområdet återbesätts.

Under olika delar av livet har man olika behov. Hos kommunen som arbetsgivare ska det vara lika självklart med rätt till heltid som rätt till deltid.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: