Lidl i Knivsta

Den senaste veckan har den politiska och debatten i olika media handlat om den av Lidl avbrutna etableringen invid cirkulationsplatsen till Alsike. Majoriteten har anklagats för att ha schabblat bort hela etableringen och andra partier har anklagats för att ha bytt åsikt i frågan under de många år Lidl försökt hitta en etablering i Knivsta och därmed försvårat för företaget. Så här har MP agerat, och såhär ser vi på frågan idag.

Lidl avbryter sin etablering i Knivsta.

Under många år har Lidl försökt att få till en etablering i Knivsta. Första gången, såvitt jag vet, ville de etablera sig på den sk Disponentvillatomten. Denna placering mitt i infarten till Knivsta motsatte vi i miljöpartiet oss. Inte minst för att vi då arbetade för att Disponentvillan inte skulle rivas utan att både byggnad och den unika tomten skulle kunna bevaras för andra ändamål. 

Sedan har säkert Lidl fört diskussioner då och då men utan att det resulterat i något skarpt förslg. Under långa perioder har Lidl inte alls varit aktiva i Knivsta. För ett par år sedan kom då en förnyad förfrågan. Nu gällde det alltså en etablering i nuvarande läge.

Miljöpartiet var initialt skeptiska, inte till kedjan Lidl, men till att överhuvud taget skapa ett externhandlesområde utanför tätorterna. Vi vill främja blandad bebyggelse där butiker finns inne i bostadsområden dit man kan gå och cykla. Dessutom är tomten så speciell i sin beskaffenhet att vi faktiskt inte trodde att det skulle gå att bygga en butik där.

Hur som helst, i motsats till vad flera påstått i debatten, är vi intresserade av att skapa långsiktiga politiska beslut. Politiska majoriteter förändras och då tycker vi det är viktigt att så många beslut som möjligt fattas i bred enighet. När så en absolut majoritet av Knivsta partier satte sin ner och hittade en kompromiss (som hade fler ingredienser än bara att Lidl skulle få markanvisning) ställde vi oss bakom att Lidl fick pröva om deras koncept gick att genomföra på denna tomt. Nödvändiga politiska beslut fattades och en detaljplan togs fram. Under denna period har inga politiska diskussioner förts om att ändra förutsättingarna utan  det praktiska arbetet har fortskridit i förvaltningen. Att Lidls exploateringsansvarig haft svårt att få in alla funktioner i den aktuella tomten är inget som förvånar, Lidl var fullt informerade om att det fanns problematiska delar i planen. 

Miljöpartiet i Knivsta är ett uttalat samarbetsparti och vi står för ingågna överrenskommelser, och det har vi gjort även denna gång. Vi har inte på något sätt bidragit till att försämra för företaget och nyheten om att planen skulle ha andrats är mycket förvånade för oss.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: