Närdemokrati – allas rätt att påverka

De demokratiska processerna i kommunen behöver synliggöras. Vi vill öka insynen i hur beslut fattas så att fler väljer att påverka. För att vara trovärdig vill vi att medborgardialog ska ske tidigt i beslutsprocesser så att viktiga åsikter och sakfrågor utreds innan fastlåsningar skett. Vi vill ge medborgare och civilsamhällets organisationer större inflytande på den övergripande samhällsplaneringen genom att använda moderna metoder för dialog och utveckling av Knivsta. Vi behöver mer aktivt arbeta för att unga och andra grupper som inte brukar komma till tals får möjlighet och lockas till att dela med sig av sina åsikter. Planerar vi för barn planerar vi för alla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: