Sjudande kultur- och fritidsliv

Kultur är utvecklande och miljösmart. Vi vill satsa på kulturskolan, biblioteken och värna vår kulturmiljö. Kommunen ska stödja och samarbeta med föreningslivet och deras engagerade medlemmar. Ideella föreningar bidrar med stora värden för vårt samhälle genom att t.ex. ge unga en meningsfull och utvecklande fritid. Föreningar som aktivt arbetar med jämställdhet och integration ska premieras.

Vi behöver fler mötesplatser för människor i alla åldrar. Den nya anläggningen, CIK, och friluftsområdet Kölängen blir ett lyft för hela kommunen när de fylls med aktiviteter. Det är viktigt att unga kan ta sig till olika fritidsaktiviteter på säkra cykelvägar eller med kollektivtrafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: