Solidaritet och omsorg

Knivsta ska visa solidaritet med världens alla människor och vara ett föredöme när det gäller mottagande av flyktingar, integration och rättvis handel. Kommunen behöver också aktivt arbeta för ett jämställt samhälle, inom förskola-skola, fritidsverksamheter och på arbetsplatser.

Vi vill att antalet hyresrätter ökar och att Knivstabostäder bygger lägenheter för människors olika behov och ekonomiska förutsättningar. Det behövs fler bostäder för äldre. Det är också viktigt att planera så att även äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna ta del av samhällets utbud av service, kultur och grönområden.

Kommunen ska bidra till att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: