Valmanifest

Våra val för Knivstas framtid 2014-2018

Vi kommer att finnas på plats i Knivsta centrum alla lördagar fram till valet. Träffa oss där eller ta kontakt med oss på facebook eller per telefon. 

På vår hemsida kan du läsa långversionen av vårt valmanifest eller läsa mer om hur vi ställer oss och agerat i olika lokala frågor.

Bättre helhetssyn i samhällsplaneringen

Närdemokrati - allas rätt att påverka

Gör det möjligt att leva hållbart

Ett sjudande kultur- och fritidsliv

Solidaritet och omsorg

En skola och förskola med barnet i centrum

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: