Vi älskar skogen!

Miljöpartiet i Knivsta värnar den vackra naturen i Knivsta kommun. Vi är stolta över att vi, tillsammans med Vänsterpartiet, lade en motion som renderade i vårt första kommunala reservat Gredelby hagar och Trunsta träsk. Med nuvarande majoritet arbetar vi nu med två nya reservat, Kölängen och Ängbyskogen som förväntas beslutas i närtid. Vi vill värna grönstruktur vid framtagning av planer för ny bebyggelse. Små gröna ytor med skog är viktig, inte minst för barnen och bör värnas eller anläggas i alla bostadsområden. Kommunens skogar ska skötas så det gynnar såväl biologisk mångfald som friluftsliv.

Miljöpartister från Knivsta där vi trivs bäst!

Vi älskar skogen!