210623 Röstförklaring ändring bygglov Gredelby 28:5

210623 Röstförklaring ändring bygglov Gredelby 28:5

Miljöpartiet anser inte att industriområdet Ar, med omedelbar närhet till fd AGA gas är en bra placering för en förskola. Räddingstjänsten rekommenderade en säkerhetsutredning pga detta men så har inte skett, bla därför röstar vi nej.
Röstförklaring i ärendet  BMN-2021/33

Jag röstar för förvaltningens förslag att avslå ansökan om ändring av användning från kontor till förskola på övre planet av fastighet Gredelby 28:5.
Vi i Miljöpartiet anser, precis som förvaltningen, att det är olämpligt att ha en förskola i ett industriområde. I gällande detaljplanen finns inget ”s” angivet vilket betyder att det går emot planen om bygglovet godkänns. Det passerar transporter till AGA gas förbi förskolan och det finns fortfarande tomter i närheten som är vakanta, där skulle det kunna starta verksamheter som kan utgöra en risk för barnen på förskolan. Attunda brandkår rekommenderar att en riskbedömning som visar på om förskolans placering är lämplig upprättas .
Vi anser att det är högst olämpligt att besluta om ett permanent bygglov som går emot detaljplan utan att en riskbedömning först genomförts.

För Miljöpartiet
Jonas Gönczi

Nyheter på 210623 Röstförklaring ändring bygglov Gredelby 28:5

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter