Enkel fråga snabbladdare 20180124

Enkel fråga snabbladdare 20180124

Fråga till KSO om ifall Knivsta kommun arbetar för en snabbladdare i kommunen.
Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande till KF 24/1 2018

Vi vet att vi i Sverige bidrar till växthuseffekten framföralltgenom koldioxidutsläpp från våra transporter. Många vill,trots satsningar  kollektivtrafik och cykelfrämjandeåtgärder, ha en egen bilIdag finns det bilar med flera olikadrivmedel att välja . Om man väljer en elbil blirkoldioxidutsläppen betydligt mindre än om man väljer att köraen bil som drivs med fossila bränslenDet är nog nga somnär man ska köpa ny bil överväger  just en elbilkanske avklimatskälEn anledning som fått Knivstabor att välja bortelbil vid köpet är avsaknad av snabbladdare i kommunen. Detär såklart synd att man av detta skäl inte väljer att köpa en merklimatanpassad bil.

För drygt ett år sedan motionerade vi i Miljöpartiet om attKnivsta kommun skulle ansöka om pengar ur klimatklivetföratt tex finansiera en snabbladdare.

Min fråga är:

Är det någon snabbladdare  gång i Knivstagenomkommunens försorg, via klimatklivet, eller annanfinansiering?

Kerstin Umegård (MP)

 

 

 

 

Nyheter på Enkel fråga snabbladdare 20180124

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter