Insändare öppet Knivsta

Insändare öppet Knivsta

MP vill att Knivsta tar sitt ansvar för de människor som söker asyl i Sverige.
Öppna fler dörrar! Knivsta kommun har på senare år tagit flera initiativ för att ta sitt samhälliga ansvar för att ta emot nyanlända flyktingfamiljer och ensamkommande barn. Kommunens socialförvaltning och bostadsbolag, liksom flera frivlligorganisationer har också bidragit konstruktivt för att ge dessa grupper en möjlighet att komma över till ett självständigt liv. Trots dessa åtgärder visar statistik från Länstyrelsen att Knivsta ännu släpar efter i flyktingmottagandet och integrationsarbetet i jämförelse med flera andra kommuner inom länet. Vi vet alla att krig och politiska konflikter i vår omvärld bidrar till flyktingströmmar till Europa. Konflikten i Syren är ett aktuellt exempel. Varje land inom EU måste därför ta sitt ansvar för att ge människor på flykt ett medmänskligt mottagande och förutsättningar för ett värdigt liv. Sverige har historiskt och generellt sett goda erfarenheter av integrationsarbete. Flertalet utlandsfödda bidrar idag med sin ofta goda utbildning och entreprenörskap till vårt lands ekonomiska utveckling och internationalisering. På många orter bidrar de också till att hålla uppe välfärden, inte minst inom vården av våra äldre. För att nå upp till den vision och de övergripanden mål som Knivsta eftersträvar, så måste också integrationsarbetet prioriteras. Därför anser MP att kommunstyrelsen borde ta beslut kring mottagandet av flyktingar och ensamkomma barn som motsvarar våra övriga sociala ambitioner. I detta ingår såväl att ingå långsiktiga och förpliktigande avtal med berörda nationella myndigheter som Migrationsverket, som att verka för konstruktiva lösningar på aktuella problem, f.a. bostadsfrågan. När intentionsavtal nu tecknas med olika företag om bostadsbyggande på Sågen-området, bör vi därför  verka för möjligheten att få tillgång till vissa bostäder för för olika sociala ändamål. Vi bör även fördjupa dialogen med de kommunalägda bolagen om dessa frågor. Helt enkelt, arbeta mer aktivt för att fler dörrar öppnas för nyanlända flyktingar och andra utsatta grupper i samhället!              

Nyheter på Insändare öppet Knivsta

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter