Insändare – skola

Insändare – skola

Replik på Göran Nilsson (M) insändare om satsningar på skolan. Införd i UNT och Knivstabygden.
Göran Nilsson (M) skriver på unt.se den 29 juli 2014 om Moderaternas planer på extra satsningar på skolan i Knivsta kommun om de får vara med och bestämma även efter valet i september. Vi i Miljöpartiet i Knivsta välkomnar denna satsning. Vi har under hela innevarande mandatperiod i majoriteten drivit att Utbildningsnämnden behöver ökade resurser och är mycket glada att även Moderaterna ser detta behov.

Knivstas förskolor och skolor är bra och pedagoger, rektorer och annan personal gör ett fantastiskt jobb. Politiskt har vi i Miljöpartiet varit överens med övriga i Utbildningsnämnden om de kvalitetssatsningar vi gjort de senare åren inom skolan och resultaten i form av betyg och meritvärden har också blivit bättre. Men i Knivsta liksom i resten av landet finns det många elever som inte mår bra. De upplever stress och dålig arbetsro och vissa även mobbing. Personalen gör ett fenomenalt jobb men de är för få. De satsningar Göran Nilsson för fram är bra; ökad personaltäthet, höjda löner, It-satsningar och mer resurser till vidareutbildning. Miljöpartiet vill även bygga ut elevhälsan, öka antalet fritidspedagoger samt förbättra tillgången till speciallärare och specialpedagoger.

Utöver detta vill vi arbeta med att minska barnens och elevernas exponering för farliga kemikalier genom att t.ex. öka andelen ekologisk mat som serveras samt inventera och kemikaliesanera kommunens förskolor från olämpliga plastleksaker, gammal elektronik och annat som kan innehålla hormonstörande eller på annat sätt skadliga ämnen. Vi vill också utreda möjligheten att öka antalet timmar barn till arbetslösa och föräldralediga kan få barnomsorg från dagens 15 timmar/vecka.

I Moderaternas budgetförslag för 2015 finansieras den extra satsningen på skolområdet bl.a. genom stora nedskärningar på fritids- och kulturområdet. Miljöpartiet anser att barnen och ungdomarna i Knivsta förutom en bra skola också behöver bättre förutsättningar för en kreativ och aktiv fritid, i hela kommunen, och vill inte minska på dessa resurser. Våra satsningar på barn och unga såväl som andra satsningar vi i Miljöpartiet anser nödvändiga för att uppnå en långsiktigt ekologiskt och socialt hållbar kommun, vill vi finansiera genom något minskade resurser till infrastruktursatsningar. För att även kunna garantera en ekonomiskt hållbar utveckling menar vi att en viss skattehöjning också behövs.

Mikaela Gönczi (MP), ersättare i Utbildningsnämnden i Knivsta

Kerstin Umegård (MP), gruppledare

 

Nyheter på Insändare – skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter