Insändare svar till Alliansen 160504

Insändare svar till Alliansen 160504

Replik på Moderaternas insändare ”Vi känner inte igen oss i beskrivningen”


Miljöpartiet har, ända sedan frågan om höghusen vid Sågverkstorget väcktes, försökt föra en diskussion om den föreslagna detaljplaneändringen av kvarteret Virkesladan. Hur byggnader i detta centrala läge utformas har stor betydelse för hur Knivsta kommer att upplevas och är en fråga som berör alla Knivstabor.

 

Vi har påpekat brister och rena felaktigheter i bland annat illustrationer och solstudier. Vi har efterfrågat alternativ med en lägre exploatering och att fler ska få komma med förslag. Vi har krävt en öppen process där allmänheten bjuds in för diskutera, lämna synpunkter och få relevanta frågor kring detaljplanen besvarade. Allt detta finns belagt i nämndprotokoll och finns även att ta del av på vår hemsida: http://www.mp.se/knivsta.

 

Vi har då rakt inte sovit – allra minst under sammanträdena. Detta känner den moderata ledningen mycket väl till.

Nyheter på Insändare svar till Alliansen 160504

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter