Ledamotsinitiativ Boängsvägen

Ledamotsinitiativ Boängsvägen

Miljöpartiet tycker inte att det skyddet av Boängsvägens natur och kulturvärden tillgodoses i tillräcklig grad idag. Därför lämnades idag ett ledamotsinitiativ in på Samhällsuttvecklingsnämndens sammanträde.
Starkare skydd för Boängsvägen och dess omgivning

I de styrdokument som finns för Knivsta kommun pekas Boängsvägen med sina natur- och kulturvärden ut som områden som inte bör utsättas för förändrande exploatering. Området angränsar också till blivande naturreservatet Gredelby hagar. Tyvärr ser jag tydliga tendenser till att dessa formuleringar inte räcker för att bevara vägen och dess omgivande värden.  Jag föreslår genom detta ledamotsinitiativ att förvaltningen ser över möjligheten att skapa ett starkare skydd för detta område. Kan områdesbestämmelser vara aktuellt?  Jag har inte hittat att det finns.

Nyheter på Ledamotsinitiativ Boängsvägen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter