Motion Klimatklivet 161130

Motion Klimatklivet 161130

Läget är allvarligt. 2014 var det varmaste året som någonsin uppmätts på planeten Jorden. Tills 2015 kom. År 2015 uppvisade en ännu högre global medeltemperatur. Nu säger klimatforskare världen över att 2016 med all sannolikhet kommer att bli det varmaste året någonsin uppmätt. Klimatet är en fråga som berör oss, globalt, nationellt och lokalt och vi behöver alla vidta åtgärder för att minska vår påverkan på klimatet.
Knivsta kommun har en mycket begränsad geografisk yta där kommunens bilar kör. Sträckorna bilarna rullar varje dag är begränsade. En snabbladdare fyller 15-20 mil i tanken på en kvart – 20 minuter. Elbilar långsamladdas med fördel på natten då det finns ett överskott av ren, billig elproduktion.

Knivsta kommun ligger i ett område med mycket god solinstrålning. Det finns många fastigheter som lämpas sig för solceller. En gemensam satsning på solceller för drift av elbilar skulle ge flera mycket konkreta vinster. Främst ekonomiska och klimatmässiga.

För att öka förutsättningarna för landets kommuner att göra investeringar som leder till minskade utsläpp har regeringen avsatta särskilt riktade medel, det så kallade Klimatklivet. Det är dags att också Knivsta kommun drar nytta av möjligheterna till statlig medfinansiering för lokala åtgärder för att ställa om till ett förändrat och klimat och en hållbar utveckling.

Vi yrkar därför på att Knivsta kommun skyndsamt utreder lämpliga investeringar för en ansökan till Naturvårdsverket om medfinansiering av en insats från Kilmatklivet från 2017. Exempel på sådana insatser är:

1.     Att samarbeta med företag som Nova Park och Willys (Axfood) för att installera snabbladdare (40-100kW) för bilar.

2.     Att solceller installeras på fler kommunala fastigheters tak.

3.     Att kommunens bilar som drivs på fossila bränslen fasas ut och ersätts med elbilar.

4.     Att kommunens leasingavtal med fossilbilar sägs upp och omförhandlas till leasingavtal för rena elbilar.

5.     Att utbildning erbjuds för kommunens bilförare i Det Naturliga Stegets grundkurs för strategisk hållbar utveckling

För Miljöpartiet i Knivsta

 

    Kerstin Umegård                                                        Rolf Samuelsson 

Nyheter på Motion Klimatklivet 161130

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter